Geschiedenis

03/07/06

Home
Introductie
Voor wie?
Wat doet de VM
Geschiedenis
Loges
Links

 

Geschiedenis en het ontstaan van de Loge "Maria Deraismes".

In september 1996 werd het idee geboren om in de Nederlandse Federatie een nieuwe Loge op te richten.  Deze Loge zou gaan werken volgens het rituaal van de oprichters van "Le Droit Humain": Maria Deraismes en Georges Martin.

Dit rituaal, geschreven 1893, voor alle Loges van "Le Droit Humain".  Later is onder invloed van de Theosofische beweging het rituaal veranderd.

De doelstelling van de oprichters van de Loge "Maria Deraismes"  is, terug te keren naar het oorspronkelijke rituaal.  

In dit rituaal wordt namelijk zuiver mašonniek gewerkt zonder  religieuze invloeden. Een ieder is daarentegen vrij om zijn eigen geloofsovertuiging te hebben. De geloofsovertuiging wordt beleefd in de kerk, moskee, synagoge e.d. instituten. In de Loge houden wij ons daar niet mee bezig.

Op 18 maart 2001 werd in het Logegebouw te Hoorn het voorlopig Charter uitgereikt en op 27 januari 2002 heeft de Opperraad te Parijs het definitieve Charter uitgereikt.

 

 

 


Mw. Oswald overhandigd het definitieve Charter aan de voorzitter van de Loge Mw. Luckner

 

De openingsrede werd met de treffende woorden besloten:

"Dat de fakkel, met zoveel liefde en toewijding getorst door zovelen vˇˇr ons, in onze handen vast en met evenveel succes worde gedragen en doorgegeven aan hen, die beter nog dan wij, naar wij hopen, de verlichting van geest en gemoed brengen in de duisternis".

 

 

 

 

Mw. Thomson tijdens het uitspreken van de openingsrede

 


Meer over de geschiedenis van onze Orde kunt u lezen op de homepage van de Nederlandse Federatie van de IOGVM "Le Droit Humain" die u kunt vinden onder de knop "Links"

Home | Introductie | Voor wie? | Wat doet de VM | Geschiedenis | Loges | Links

This site was last updated 03/07/06