Voor wie?

03/07/06

Home
Introductie
Voor wie?
Wat doet de VM
Geschiedenis
Loges
Links

 


Voor wie is de Vrijmetselarij

Iedereen boven de 18 jaar die "vrij is en van goede naam" kan in principe lid worden van onze loge, ongeacht godsdienstige overtuiging of nationaliteit.

"Vrij" betekent dat men, door toetreding, niet in conflict komt met de eigen, al dan niet aanwezige, godsdienstige en of maatschappelijke bindingen.

"Van goede naam" wil zeggen, dat men zich houdt aan de regels van het maatschappelijke bestel en dat met zich onderwerpt aan het langs democratische weg gekozen gezag.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op. Stuur een mailtje naar:

schietlood@tiscali.nl..

Daarnaast is het wel noodzakelijk tijd beschikbaar te hebben indien u overweegt lid te worden. Naast de vaste donderdagavond, eens in de twee weken, is het gebruikelijk bv eens andere loges te visiteren. Daarbij krijgt men instructie, wat ook enige tijd in beslag neemt. De instructies zijn oa. bedoeld om de leerling (diepere) kennis te laten nemen van de symboliek, de werkwijze en het rituaal. Ook de gezel zal dit dienen te doen.

 

Home | Introductie | Voor wie? | Wat doet de VM | Geschiedenis | Loges | Links

This site was last updated 03/07/06