Wat doet de VM

03/07/06

Home
Introductie
Voor wie?
Wat doet de VM
Geschiedenis
Loges
Links

 

Wat doet de Vrijmetselaar

De Vrijmetselaar bouwt aan zichzelf om een waardevoller mens te worden die beter functioneert en beter inzetbaar is in de maatschappij.

Door middel van symboliek en rituaal werkt de Vrijmetselaar aan zichzelf met de bedoeling meer zelfkennis te verwerven.

De Vrijmetselaar vindt een leerschool in de Werkplaats. Het is echter de bedoeling dat hij door houding en gedrag de bereikte geestelijke groei ook buiten de Werkplaats doet blijken.

Vrijmetselaren komen bijeen in zogenoemde Loges. Deze Logebijeenkomsten worden gehouden in, de Werkplaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden, naast de organisatorisch zaken die bij een vereniging horen, lezingen gehouden en discussies gevoerd. De Logebijeenkomsten zijn niet toegankelijk voor niet-ingewijden. Met dit besloten karakter van de Logebijeenkomsten,  scheppen wij voor elkaar de optimale omstandigheden waarin ieder lid in alle openheid kan zeggen wat het hart beroert. Daarnaast worden er soms bijeenkomsten gehouden waar ook niet-vrijmetselaren van harte welkom zijn.

Home | Introductie | Voor wie? | Wat doet de VM | Geschiedenis | Loges | Links

This site was last updated 03/07/06