Introductie

03/07/06

Home
Introductie
Voor wie?
Wat doet de VM
Geschiedenis
Loges
Links

 

 

Wat is Vrijmetselarij?   

De Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap en vormen zodanig een broederschap.

Vrijmetselarij is een levensbeschouwing waarmee geprobeerd wordt door te dringen tot de diepste waarheden van het leven.

Zij biedt daartoe de bijzondere weg van de symbolieke beleving via een in de Vrijmetselaarswerkplaats uitgevoerd rituaal.

Vrijmetselarij is geen godsdienst of sekte. Iedere Vrijmetselaar is daarintegen vrij  zijn eigen geloofsvertuiging te beleven.  Binnen de Vrijmetselarij kent men geen dogma's.

Vrijmetselarij is een levensbeschouwelijke filosofie, waarin zelfkennis een belangrijke plaats inneemt. Door concentratie op zaken van geestelijke waarde wordt meer inzicht verkregen in het eigen wezen en wellicht ook in het totale zijn.

Is het geen ware kunst jezelf te leren kennen? De Vrijmetselarij beoogt een levenswijze op te bouwen waarin een ieder een goed bruikbaar onderdeel is van het grote geheel.

Elke beoefenaar van de "Koninklijke Kunst" (zoals de Vrijmetselarij ook wel wordt genoemd) weet, dat deze kunstvorm - net als elke andere- het vermogen heeft een hart te ontroeren en het verstand te wekken.

Home | Introductie | Voor wie? | Wat doet de VM | Geschiedenis | Loges | Links

This site was last updated 03/07/06